Kontakt oss

Sentrumkirken Ringerike

Postadresse:

Postboks 1280, 3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Inngang kirke:    Ringerike Kultursenter
Inngang kontor: Sentrumspassasjen (i trappa under NAV)

Organisasjonsnummer:

976 578 546

Bankkonto:

2280.33.04452

Telefon:

32 12 18 38

Epost-adresse:

epost@sentrumkirken.no

Stab

Jørn Syversen – pastor/daglig leder – 928 13 996 – Epost: jorn.syversen@sentrumkirken.no
Arnbjørn Moløkken – adm.leder – 907 96 190 – Epost: arnbjorn@molokken.no
Tonje Christine Hallsteinsen – koordinator for søndagssamlingene – 922 11 305 – Epost: tonje@hallsteinsen.net
Stian Andre Høibråten – konfirmantleder – 990 01 646 – Epost: stian@sentrumkirken.no
Birgitte Jacobsen – koordinator for Kulturakademiet – 922 11 280 – Epost: gitte@sentrumkirken.no
Tore Jacobsen – teknisk ansvarlig – 977 46 874 – Epost: toja4@online.no