Skjemaer og dokumenter

Last ned ønsket skjema, print, fyll ut og send inn.

Fast givertjeneste via avtalegiro

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en stor andel velger også å benytte seg av ordningen med fast givertjeneste. For menigheten gir dette forutsigbarhet i økonomien med inntekter jevnt fordelt hele året. For den enkelte vil dette være en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på, og ikke minst fradrag på skatten. Skattefradraget er fra 2018 begrenset oppad til kr. 40.000,- pr. person pr. år.

Sammen om søndag i kirken

Bli med og forme den kirken du drømmer om! Kontaktperson: Tonje Christine Hallsteinsen, tlf. 92211305