Høstens temaserie.

Les mer..

Denne høsten stiller vi oss spørsmålet «KIRKE – HVORFOR DET?» i vår nye temaserie!
I tre måneder skal vi la oss inspirere, utfordre og høre om hva som skaper en sunn kirke.

September: …fordi vi er skapt til å leve nær Jesus

Oktober: …fordi vi er skapt til fellesskap og tjeneste

November: …fordi vi er skapt til å gi videre

Vi gleder oss til å få besøk av Simen Trannum tre søndager i løpet av temaserien: 23.9, 28.10 og 25.11.

 

Flere andre fra miljøet i Sentrumkirken vil også være med dele i temaserien, og vi og har store forventninger til hva Gud har for oss i høst. Velkommen! Håper å se deg på søndag!