Velkommen til felleskirkelig gudstjeneste på skjærtorsdag - og til Kirke i Kultursenteret 2. påskedag! Les mer...

I møte med påskedagene oppfordrer vi alle til å gi rom for refleksjonen og ettertanken. La deg utfordre og inspirere av Bibelens fortellinger om Jesus, det Han sa og gjorde på sine siste dager her på jorda. Han gav livet sitt for deg og meg, seiret over døden og gav oss et levende håp for evigheten. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus!

«For så høyt elsket Gud verden at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh.3:16)

“La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» (Joh.14:1-3)

 

Sentrumkirken inviterer spesielt til to samlinger denne påskehøytiden:

Skjærtorsdag 18.4 – Hønefoss kirke kl 1900
Vi deltar på felleskirkelig gudstjeneste med nattverd. Liturg: Prost Kristin Saxegaard. Tale: Claes Lundstrøm, Adventistkirken. Sang: Celine Rensel, Maria Erlandsen, Julie Henriette Syversen, August Saxegaard. Piano: Jørn Syversen. Organist: Stein Sødal. Arr: Felleskirkelig lederforum

2. påskedag, mandag 22.4 – Bysalen Amfi kl 1100
Kirke i Kultursenteret. Vi feirer Jesus som den oppstandne!
Nattverd. Jørn Syversen taler. Kidzone for barna. Kirkekaffe.

God påske!