Høytidsdag for årets konfirmanter 1.mai 2022

Bak f.v: Jakob Frøyshov Danielsen, Samuel Steffensen, Eimen Hussain Ottersen
Foran f.v: Live Vanessa Nesbakken, Leah Olsen Gullen, Ann‐Louise Strømme, Ime Rossavik‐Grande