AKU – Alternativ Konfirmant Undervisning

Spørsmål/info: Ta kontakt med AKU-leder Stian Høibråten, tlf 99001646.


AKU er et selvutviklet undervisningsprogram med fokus på bevisstgjøring, valg og verdier. Med utgangspunkt i Bibelen legges det opp til dialog, samtale og prosjektarbeid, som skal få de unge til å bli bevisst på sine egne valg, og få et mer reflektert forhold til sin egen tro. Samling ca annenhver uke i perioden september – mai, med avsluttende fest- og høytidsdag i Ringerike Kultursenter.

  • Fokus på bevisstgjøring og refleksjon rundt tro og livsverdier
  • Spennende foredragsholdere, samtaler, dialog, diskusjoner
  • Sosiale turer og ekskursjoner
  • Middagsmåltid på samlingene

Det er ikke noe krav om medlemskap for å kunne delta på konfirmasjonsopplegget i Sentrumkirken. Man behøver heller ikke å ta noe spesielt standpunkt i forhold til tro og livssyn – verken på forhånd eller underveis i konfirmantåret.

Les mer i AKU-brosjyren her.

Påmelding til AKU 2024/25: