Besøk av Egil Svartdahl 25. sept.

TV2-pastor Egil Svartdahl kommer til Hønefoss søndag 25. september!

EgilSHan taler i Sentrumkirken under Kirke i Kultursenteret kl. 1100.

De som har hørt Svartdahl tidligere vet at han er en god kommunikator, og at det er rom for både latter og ettertanke når han inntar talestolen. Både kristenfolk og folk som er mer fremmede for kirkebesøk samles når Svartdahl reiser rundt i landet. Han leverer såkalte «lavterskel-møter», der folk kan møte opp både med sin tro og tvil.

I tillegg til å tale denne søndagen vil Svartdahl også informere om TV-Inter og deres arbeid med å skape produksjoner som forteller tros- og livshistorier som berører og engasjerer.

Skriv en kommentar