Besøk av Simen Trannum

Søndag 28.4: Simen Trannum delte fra fortellingen om Moses og stilte et viktig spørsmål: "For hva og hvem hører du Guds hjerte slå?"

Når Gud sier «gå» kan vi velge å stole på at Han er med oss på veien!

Denne søndagen markerte avslutningen på taleserien “Hva har du i kurven?” – som vi har hatt på søndagene i mars-april. Vi har latt oss inspirere av bibelfortellingen om da Jesus fikk overta en nistekurv med to fisk og fem brød, og ut i fra det fikset nok mat til flere tusen mennesker som var kommet for å høre på Ham. Når vi stiller oss til disposisjon med det vi er og har, får Jesus muligheten til å vise sin kjærlighet til nye mennesker gjennom våre liv.

Skriv en kommentar