Digital kirke – frem til midten av april

Som følge av de nye og strenge smitteverntiltakene som ble innført i Viken fra tirsdag 16.3 – har vi i Sentrumkirken kun anledning til å samles digitalt i tiden fremover. Dette gjelder for alle – både barna, ungdommene og de voksne.

På søndagene fortsetter vi med «Gudstjeneste på nett» slik vi har gjort siden nyttår. I tillegg satser vi på innspilling av noen ekstra samlinger i påsken. Disse publiseres Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag på våre nettsider: www.sentrumkirken.no / www.facebook.com/SentrumkirkenRingerike.

Søndag 18.4 er den tidligste datoen vi håper på, med tanke på mulig restart for «Kirke i Kultursenteret» og fysiske gudstjenester – med forbehold om at det kan gjennomføres ihht koronarestriksjonene. Når den tid kommer, vil det være behov for flere medarbeidere i tjenesteteam som ivaretar praktiske oppgaver på søndagene. Send SMS til 92813996 eller send en mail til epost@sentrumkirken.no for å melde deg på, eller om du har spørsmål rundt dette.

Kulturakademiet vil de nærmeste tirsdagene følge digitale opplegg, og allerede i dag har lederne filmet noen koreografier og gjort tilgjengelig sanger som barna kan øve på hjemme. Den planlagte vårforestillingen på Byscenen – søndag 9.5 – håper vi fortsatt kan gjennomføres som planlagt.

Konfirmasjonsdagen er utsatt til høsten – lørdag 11.9 på Byscenen – i samråd med familiene til årets konfirmanter.

Alpha gjennomføres allerede digitalt, med 18 deltakere som møtes ukentlig på Zoom frem til slutten av april. Til høsten ønsker vi å starte opp et nytt Alpha-kurs med fysiske samlinger.

La oss oppmuntre hverandre til å holde motet oppe i en vanskelig tid.

«Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!»  (2.Tess.2:16-17)