Felleskirkelige sommergudstjenester

– avholdes i ulike kirkelokaler gjennom ferietiden