Gospel Explosion

Gospel Explosion

Gospel explosion arrangeres enda en gang i Hønefoss, denne gang med Hønefoss kirke som øvingssted, på torsdager – første gang 13.01.2022. Konserten som det øves til, blir lørdag 12. februar, også den går i Hønefoss kirke.

Meld deg på!