Gruppesamlinger høsten 2023

Samling med tilrettelegging mandag 04.09.23 kl. 19:00

To grupper fortsatte med regelmessige samlinger etter alpha-kurset som ble fullført før påske, den ene har brukt «Målrettet liv» av Rick Warren som samtalegrunnlag. Begge gruppene ønsker å møtes regelmessig også gjennom høsten og flere smågrupper bør etableres. Tilretteleggingen starter mandag 04.09.23 med en «Kveldsmat med påfyll» samling kl. 19.00, da et av formålene er å komme i gang med nye grupper som så velger sitt studiemateriale helt fritt.

Programmet for denne første gruppesamlingen blir kveldsmat/kveldsprat første halvtime, som vanlig. Så er kafe Freezone og andre klubbrom videreutviklet med nye skjermer/datautstyr som gjør lokalene velegnet for «flerbruk», og denne kvelden benytter vi det «tidligere stille-rommet» til presentasjon av en bibeltime, fokusert på Rome 8, 28 (Alt tjener dem til god som elsker Gud…) av John Piper.

Det er Eirik Næss som har anbefalt dette stoffet i gruppemøtene denne våren, og han vil gi en kort intro før filmene vises. Men bibeltimen er engelsk-språklig, og derfor blir det parallelt også vist en norsk-språklig film i kafe Freezone, nemlig en Pluss prat med Egil Svartdal.

Del 1: https://www.desiringgod.org/labs/all-things-work-together-for-good

Del 2: https://www.desiringgod.org/labs/do-you-love-god

Del 3: https://www.desiringgod.org/labs/called-according-to-gods-purpose

Plussprat med Egil Svartdal, intervju med Andrea Ådnanes
https://www.vl.no/religion/2022/03/06/apner-opp-om-psykiske-lidelser-i-plussprat/

Etter visning deler vi i grupper – noen har kanskje funnet frem til 6-8 personer som gjerne vi være sammen, andre har ikke gjort det. De som ikke allerede er i en gruppe, samles i plenum for å samsnakke om ønsker og muligheter. Omfanget og varigheten for samlingene etter denne oppstarten vil trolig bli 5-6 mandagskvelder i tiden september-november, før man evaluerer. Så har alphakurset ny oppstart mandag 08.01.2024, og flere har allerede meldt seg, men dette kommer vi tilbake til.