Søndag i kirken

Velkommen til Sentrumkirken!

Kirke i Kultursenteret

Søndager kl. 11:00 i Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter.  Fellesskap på tvers av generasjoner – inspirasjon – forkynnelse – bønn –  lovsang – musikalske innslag – sosial møteplass – kirkekaffe

Kalender for gudstjenester i Sentrumkirken finner du her.

Kidzone for barna

Felles oppstart for barn og voksne den første halvtimen i Bysalen Amfi. Deretter har barna sin egen samling – Kidzone – med undervisning, lek og aktiviteter. Gruppeinndeling etter alder: (1) Under skolealder, (2) 1.-4. klasse, (3) 5. klasse og eldre (tweens)

SUPERSØNDAG

Enkelte søndager er det ikke Kidzone, men i steden SUPERSØNDAG – en samling for alle generasjoner. Her deltar Kulturakademiet med sang og kreative innslag ved f.eks. KnøtteKompaniet, MiniKompaniet, ArtKompaniet eller Beat.