Kidzone

Søndagsskole for barna.

Kidzone2

Søndager fra kl 11:00 er vi sammen med de voksne i Bysalen Amfi de første 20-30 minuttene. Så går vi til Kidzone, der barna og lederne har sin egen samling, med undervisning, sang, lek og aktiviteter.

Gruppeinndeling etter alder: (1) Barn under skolealder, (2) 1.-4.klasse, (3) 5.klasse og eldre.

Kanskje du har lyst til å være med?

Ring Bjørnar Granum, tlf. 40061166 om du har spørsmål.