Kulturakademiet

Vi ønsker å bygge et inkluderende miljø, der barna og de unge opplever trivsel og tilhørighet. Samtidig oppmuntrer vi dem til å ta steg for å utvikle sine kreative evner og ferdigheter. Verdiforankringen for det vi gjør, er Bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike.

Hovedsatsninger:

KnøtteKompaniet (4-5 år)
– 
Studio 5, tirsdager kl. 1700-1745
 Åpen foreldrekafé parallelt med øvelsen

MiniKompaniet (1.-3.klasse)
– 
Bysalen Amfi, tirsdager kl. 1700-1800
 Åpen foreldrekafé parallelt med øvelsen

ArtKompaniet (4.klasse og eldre)
– 
Bysalen Amfi, tirsdager kl. 1815-1930

Ungdomsgruppa (8.klasse og eldre). Oppstart etter høstferien. Mer info kommer!
– Bysalen Amfi, tirsdager

Mer info på Kulturakademiets egen hjemmeside.