Kulturakademiet

Logo

Vi ønsker å bygge et inkluderende miljø, der barna og de unge opplever trivsel og tilhørighet. Samtidig oppmuntrer vi dem til å ta steg for å utvikle sine kreative evner og ferdigheter. Verdiforankringen for det vi gjør, er Bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike.

Hovedsatsninger:

KnøtteKompaniet (3-5 år)
– 
Studio 5, tirsdager kl 1700-1800
 Åpen foreldrekafé parallelt med øvelsen

MiniDans (1.-3.klasse)
– Discoteket på Freezone, tirsdager kl 1600-1645

MiniKompaniet (1.-3.klasse)
– 
Bysalen Amfi, tirsdager kl 1700-1800
 Åpen foreldrekafé parallelt med øvelsen

ArtKompaniet (4.klasse og eldre)
– 
Bysalen Amfi, tirsdager kl 1800-1930

BEAT (8.klasse og eldre)
Bysalen Amfi, tirsdager kl 1900-2030 (første halvtimen i studio 5)

TeaterKompaniet
Opptak etter audition

Mer info på Kulturakademiets egen hjemmeside.