Kveldsmat, bibel og kultur

Dette blir en ny type mandagssamlinger i høst, annenhver uke med første samling 30.8. Mange vet at vi først planla nytt Alphakurs, men etter å ha sett nøyere på kalenderen velger vi å utsette dette til januar 2022. Isteden forberedes kveldssamlinger fire mandager.

Vi starter med et felles enkelt måltid, og deretter fokuseres det på bibeltekster og gruppesamtale. Noen kvelder skal også ha kulturelle innslag, der sangtekster eller forfattere kan være i fokus, f.eks. salmedikteren Svein Ellingsen. Det Norske Bibelselskap har utviklet en rekke spennende presentasjoner det siste året. Ett er inspirert av animasjonsprosjektet «The Bible Project», der fire korte presentasjoner av nøkkelstoff fra Lukas evangeliet er tilgjengelig som YouTube-filmer. Dertil har de utgitt en serie av bibeldeler i helt ny oversettelse, laget etter malen «lettlest». Lukas evangeliet er den første «boka» som er kommet ut.

Derfor tror vi mandagene gjerne kan ta utgangspunkt i Lukasevangeliet – ved at vi ser filmene i plenum etter kveldsmat («format» som en Alphakveld), med påfølgende gruppesamling. Vi tenker oss påmelding til «hele kurset», men også at hver kveld er åpen for alle, dvs står på egne ben innholdsmessig. Ta kontakt om du vil melde deg som deltaker, gruppeleder eller medarbeider. De tre siste samlingene blir 6.9, 20.9, 11.10. Kontaktperson: Trond Buanes, tlf 92182938.