Oppstart for konfirmanter

Oppstart for konfirmanter

Torsdag 8. september kl 1500-1800 på Freezone

Konfirmantleder Stian Høibråten opplyser at det er 15 forhåndspåmeldte konfirmanter.
Det er også mulig å møte opp på første samling, og så bestemme seg i etterkant om man vil være med.

Spørsmål/info: tlf 99001646

—–
AKU – Alternativ Konfirmant Undervisning i Sentrumkirken
=> Et åpent tilbud til alle konfirmanter i Ringerike, Hole og Jevnaker
=> Fokus på bevisstgjøring og refleksjon rundt tro og livsverdier
=> Spennende foredragsholdere, samtaler, dialog, diskusjoner
=> Samlinger annenhver uke i perioden september-mai
=> Sosiale turer og ekskursjoner

Det er ikke noe krav om medlemskap for å være konfirmant i Sentrumkirken. Man må heller ikke å ta noe spesielt standpunkt i forhold til tro og livssyn – verken på forhånd eller underveis i konfirmantåret.

Skriv en kommentar