Oppstart fysiske gudstjenester – utsatt til 6. juni

2. pinsedag var opprinnelig planlagt som oppstartsdato for Kirke i Kultursenteret og fysiske gudstjenester. På grunn av karantene på medarbeidere og en litt uoversiktlig smittesituasjon, har vi dessverre sett oss nødt til å utsette oppstarten til søndag 6. juni. De to siste søndagene i mai satser vi på digitale gudstjenester som vil bli publisert på våre nettsider kl. 1100 som tidligere.