Oppstart av Kirke i Kultursenteret

Fra søndag 16.august gleder vi oss til å kunne starte opp igjen «fysisk» med gudstjeneste for alle og Kidzone/Tweens for barna.

Vi følger Smittevernveilederen utarbeidet av Norges Kristne Råd for gjennomføring av gudstjenester, og ønsker å legge til rette for at det blir en trygg møteplass for alle.