Fire innspillinger på 15-20 minutter hver.
Trond Buanes og Jørn Syversen taler.
Sangere fra miljøet i Sentrumkirken medvirker.
Vi håper dette blir til inspirasjon og velsignelse, og ønsker alle en riktig god påske!

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jes.53:5)

Link til gudstjenestene:

Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1. påskedag