Sentrumkirken avventer

Selv om det nå er mulig å samles til arrangementer med inntil 50 personer, har vi i Sentrumkirken valgt å vente med å treffes fysisk til gudstjenester og samlinger. Dette fordi vi på søndagene ofte har flere deltakere enn det som er satt som maks antall pr i dag. I tillegg påkreves omfattende smitteverntiltak ved bruk av lokalene i Kultursenteret, som blir for ressurskrevende å gjennomføre på det nåværende tidspunkt. Vi fortsetter med gudstjeneste på nett – søndager kl 1100.

www.sentrumkirken.no
www.facebook.com/SentrumkirkenRingerike

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å snakke med noen, få forbønn, eller om du trenger praktisk hjelp. Flere i miljøet vårt har stilt seg til disposisjon for dette. Send mail til epost@sentrumkirken.no eller ta direkte kontakt med en av oss som koordinerer dette.

– Jørn Syversen, pastor/daglig leder – tlf 92813996
– Stian Høibråten, ungdomsleder – tlf 99001646
– Bjørnar Granum – tlf 40061166
– Trude Elisabeth Jacobsen – tlf 97772920
– Kristina Torskenæs – tlf 93429546