Skjemaer og dokumenter

Fast givertjeneste via avtalegiro

Sentrumkirken baserer mye av sin økonomi på gaver fra medlemmene. Mange benytter seg av ordningen med fast givertjeneste. Dette er en enkel og sikker måte å gi en gave på, som også gir mulighet for skattereduksjon. Beløpsgrensen for skattefradrag er i 2020 på 50.000 kroner pr. person pr. år.

Fast givertjeneste via Avtalegiro gir økonomisk forutsigbarhet for Sentrumkirken, med inntekter jevnt fordelt hele året. Våre faste givere bidrar med gavebeløp fra 50 kroner pr måned og opp til flere tusen kroner pr måned. Noen velger også å gi sin gave som kollekt i forbindelse med gudstjenester, enten med kontanter, via Vipps eller bankterminal.

Spørsmål/info: Ta kontakt på epost@sentrumkirken.no eller SMS 92813996.