Velkommen til årsmøte i kveld - Café Freezone kl 1830

Årsmøte i Sentrumkirken

Mandag 8.4 kl 1830

SAKER

1. Regnskap 2018

2. Årsrapport 2018

3. Budsjett og planer 2019