Velkommen til Sankthansaften på Onsakervika kl 16:00