Kirke i Kultursenteret – søndagene fremover…

25.09: Barnevelsignelse.
02.10: Høstferie.
09.10: Besøk av Thomas Neteland.
16.10: Konfirmantpresentasjon