Om oss

Sentrumkirken Ringerike ble etablert 10. mars 1996, og er en selvstendig og selvstyrt menighet med åpne og positive relasjoner til alle i det varierte kirkelandskapet. Sentrumkirken ønsker å gi dagens mennesker et troverdig bilde av Jesus ved å skape en “bry-seg-om kultur” og et engasjement for byen og enkeltmennesker.

Vi holder oss til den samme trosbekjennelsen som brukes i Den norske kirke og andre frikirkelige kirkesamfunn i Norge.

Vi ønsker å ha et varmt og inkluderende fellesskap, hvor både medlemmer og andre kan føle seg hjemme. Et fellesskap der den enkelte får mulighet til å utvikle seg til sitt fulle potensial som menneske.

Sentrumkirken skal være et sted hvor man kan både få og gi. Et sted hvor man kan få oppleve Guds kjærlighet, og hvor man kan få være med å bidra til fellesskapet.

Det er viktig for oss å uttrykke budskapet på en relevant og naturlig måte, med dagens språk, og med kjente kulturelle uttrykk som sang, dans, drama og multimedia.

Sentrumkirken skaper forskjellige møteplasser, og ser det som sin oppgave å legge forholdene til rette for at mennesker kan møtes og utvikle noe sammen. Derfor var det også naturlig for Sentrumkirken å bidra til realiseringen av et kultursenter i Hønefoss sentrum. Sentrumkirken vil være naturlig tilstede og finner sin plass der folk møtes til hverdags og fest.

Forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge er et viktig satsningsområde for Sentrumkirken. Gjennom etableringen av Stiftelsen Positiv Oppvekst har vi lagt forholdene til rette for et konstruktivt samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig innsats på dette området.

Litt om virksomheten

Sentrumkirken er via sin eierandel i eiendomsselskapet Kultursentrum AS medeier i Regionalt Kulturhus Ringerike og en fast leietaker av lokaler i Ringerike Kultursenter. Vi benytter Bysalen Amfi med tilhørende kafe hver søndag og tirsdag. I tillegg også Byscenen og andre lokaliteter i Kultursenteret til enkeltstående arrangementer, forestillinger og konserter. Utover dette eier Kultursentrum AS ca 800 kvm i tilknytning til Kultursenteret med ungdomsklubb, kafé og kontorlokaler.

SØNDAGER – Kirke i Kultursenteret – Bysalen Amfi kl 1100

Et høydepunkt i uka for hele familien! Inspirasjon – Fellesskap på tvers av generasjoner – Lovsang – Bønn – Fokus på å gi et troverdig bilde av Jesus til dagens mennesker. Kidzone – søndagsskole for barna, med undervisning, lek og aktiviteter, gruppeinndeling etter alder. Åpen kafe både i forkant og etterkant av samlingene.

TIRSDAGER – Kulturakademeiet

Et kreativt og musikalsk miljø med rundt 100 barn og unge. Øvelse i Bysalen Amfi, hver tirsdag gjennom skoleåret.
– KnøtteKompaniet (3-5 år, åpen foreldrekafe parallelt med øvelsen)
– MiniKompaniet (1.-3. klasse, åpen foreldrekafe parallelt med øvelsen)
– ArtKompaniet (4.-7. klasse)
– BEAT (8.klasse og eldre)
– Teaterkompaniet (opptak etter audition)

Kulturakademiets vårforestilling

Kulturakademiet setter hvert år i april/mai opp en egenprodusert forestilling/konsert på Byscenen i Ringerike Kultursenter.

Se Ringerike Blads omtale av noen tidligere forestillinger/konserter: “Vår drøm” / “Jungelapen Lulu” / Vårkonserten 2018

Et juleønske

Årlig juleforestilling på Byscenen i Ringerike Kultursenter – et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Positiv Oppvekst. Dette er barn-unge-voksne prosjekter som knytter generasjoner sammen, og som involverer mer enn 100 aktører på scenen, i tillegg til minst like mange i støtteapparatet. I desember 2019 samlet “Et juleønske” 2400 besøkende på seks forestillinger. Manus og regi fornyes hvert år, men inneholder også mange gjenkjennbare elementer fra år til år.

Se Ringerike Blads omtale av “Et juleønske” i 2019.

AKU – konfirmantarbeid

Alternativ Konfirmant Undervisning. Selvutviklet undervisningsprogram med fokus på bevisstgjøring, valg og verdier. Med utgangspunkt i bibelen legges det opp til dialog, samtale og prosjektarbeid, som skal få de unge til å bli bevisst på sine egne valg, og få et mer reflektert forhold til sin egen tro. Samling ca annenhver uke i perioden september – mai, med avsluttende fest- og høytidsdag i Ringerike Kultursenter.

Temakvelder

Foredrag med fokus på livsnær tro – Musikalske innslag – Mulighet for gode samtaler rundt bordene, og til å stille spørsmål til foredragsholderen under kveldsmaten i etterkant. Tidligere foredragsholdere:  Egil Svartdahl, Per Arne Dahl, Marie Aakre, Per Anders Nordengen, Kristin Moen Saxegaard, Sigmund Danielsen, Anne Dahl, Torunn Aschim, Rune Stray, Terje Bøe, Svein Jacobsen.

DIVERSE

Diakoni

Besøkstjeneste – praktisk hjelp, sykebesøk, støtte/oppfølging.
Samtaletjeneste, smågrupper, bønnegruppe m.m.

Fellesskapsgrupper

Mange personer i Sentrumkirkens nettverk treffes regelmessig hjemme hos hverandre til ulike gruppesamlinger, til sosialt fellesskap og samtale rundt tro og livsnære spørsmål.

I tillegg kommer enkeltarrangementer, sosiale tilstelninger, turer og lignende for ulike interesse- og målgrupper.

TrueMedia – multimediaproduksjoner

Gjennom satsningen TruEmedia er Sentrumkirken med på ulike multimediaproduksjoner i samarbeid med Stiftelsen Positiv Oppvekst. Bl.a. har man utgitt undervisningsserien “Omsorg ved livets slutt” på video/dvd med Marie Aakre. Det drives også med en del utleie av lyd- og lysutstyr til ulike kulturarrangementer i Ringeriksregionen.