Kontakt oss

Sentrumkirken Ringerike

Postadresse:

Postboks 1280, 3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Inngang kirke:    Ringerike Kultursenter, hovedinngang
Inngang kontor: Sentrumspassasjen, i trappa mellom Sentrumskvartalet og Kultursenteret

Organisasjonsnummer:

976 578 546

Bankkonto:

2280.33.04452

Telefon:

32 12 18 38

Epost-adresse:

epost@sentrumkirken.no

Stab

Jørn Syversen – pastor/daglig leder – 928 13 996 – Epost: jorn.syversen@sentrumkirken.no

Arnbjørn Moløkken – adm.leder – 907 96 190 – Epost: arnbjorn@molokken.no

Stian André Høibråten – konfirmantleder – 990 01 646 – Epost: stian@sentrumkirken.no

Birgitte Jacobsen – koordinator Kulturakademiet – 922 11 280 – Epost: gitte@sentrumkirken.no
Maria Mørk Forsberg – 415 06 925 – Epost: maria@sentrumkirken.no

Tore Jacobsen – teknisk ansvarlig – 977 46 874 – Epost: toja4@online.no