Kulturkirke 5.2

Som en del av "Krafttak for kultur" inviterte Sentrumkirken til Kulturkirke i Bysalen Amfi søndag 5.2.

Kulturakademiet stilte med korene ArtKompaniet og Beat, ca 40 barn og unge som sørget for musikalske innslag i samlingen, med sang og dans.

2017-02-05-Kulturkirke

Styreleder i Ringerike Kultursenter, Per-Arne Hanssen, hadde et innlegg om samspill og viktigheten av å gi videre gode verdier kombinert med mestringsopplevelser til barna og de unge.

Werner Jacobsen delte også noen refleksjoner rundt det å være kirke i kultursenteret, og fortalte litt fra den første tiden da idégruppa for nytt kulturhus startet sitt arbeid for 15 års tid siden. Det var god oppslutning om Kulturkirken denne søndagen, og mot slutten av samlingen ble det også samlet inn en gave til støtte for kultursenteret og “Krafttak for Kultur”.

2017-02-05-Per-ArneHanssen
Styreleder i Ringerike Kultursenter, Per-Arne Hanssen
2017-02-05-WernerJacobsen
Werner Jacobsen