Velkommen til årsmøte mandag 8.4!

Velkommen til årsmøte mandag 8.4!

Café Freezone kl. 1830

Saker:

  1. Regnskap 2018
  1. Årsrapport 2018
  1. Orientering om budsjett og planer 2019