Velkommen til informasjonsmøte om AKU

Konfirmanter 2021-22 inviteres sammen med foresatte til informasjonsmøte om AKU – Alternativ Konfirmant Undervisning – i regi av Sentrumkirken.

Tirsdag 25. mai kl. 1800

Sted: Freezone (inngang i trappa mellom Sentrumskvartalet og Kultursenteret)

Pga begrensninger med antall personer i lokalene og pålagte smitteverntiltak trenger vi påmelding fra deltakerne i forkant. Sendes på mail til epost@sentrumkirken.no

Deltakelse på info.møte er uforpliktende, og man kan melde seg på AKU helt frem til oppstart i september.

Velkommen!

Les mer her.