Velkommen til utedag ved Røyse skole – søndag 29.5 kl 1200

Grilling og sosialt. Aktivitetsmuligheter for både barn og voksne. Ta med mat og drikke selv, og noe å sitte på. Vi legger til rette med felles grill. Spørsmål/info: tlf 40061166.